Elektronkus ügyintézés link

Szuha község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása a 23-as főút - Szuha község közigazgatási területére eső - nyomvonalára vonatkozóan