Elektronkus ügyintézés link

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY (TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00002)

PALÓCORSZÁG SZÍVE RENDEZVÉNYSOROZAT

A bátonyterenyei konzorcium által benyújtott TOP pályázat keretébenkomplex fejlesztést valósított meg. A konzorcium
tagjai a településeken új rendezvénysorozat valósult meg, képzések, információs kampány, tanulmányút és
eszközbeszerzés került megvalósításra.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY (TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00002)

A bátonyterenyei konzorcium által benyújtott TOP pályázat célja többrétű, gyakorlatilag komplex fejlesztést valósít meg
egy rendkívül alaposan elvégzett előkészítést követően. A konzorcium tagjai egyhangúlag megállapodásra jutottak a
téren, hogy a településeken új rendezvénysorozat kialakítása, képzések, információs kampány, tanulmányút és
eszközbeszerzés kerül megvalósításra.

 

Szuha Község Önkormányzata

 

SZUHA KÖZSÉG VÍZRENDEZÉSE (3. ÜTEM)

 

Szuhán a nagyobb esőzések alkalmával többször okoztak jelentős károkat az utóbbi években az intenzív záporok. Az Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a településen található csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztésére, rekonstrukciójára, környezeti káresemények megelőzésére, valamint a település vízkár veszélyeztetettségének mérséklésére vonatkozó pályázatát sikeresen megvalósította.

 
Szurdokpüspöki, Tar és Szuha Önkormányzatai közösen határozták el, hogy kulturális és természeti értékeiket felhasználva bekapcsolják a Mátra nyugati oldalát a hazai turizmus vérkeringésébe. A Szurdokpüspöki Község Önkormányzata által vezetett konzorcium sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében turisztikai fejlesztésre. A fejlesztés megvalósításához a konzorcium - 100%-os intenzitás mellett – nettó 398,091 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító számú pályázat keretében

 

KEDVEZMÉNYEZETT

Szurdokpüspöki Község Önkormányzata

Tar Község Önkormányzata

Szuha Község Önkormányzata

 

"Külterületi útfelújítás Szuhán”

 

Kedvezményezett neve: Szuha Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Projekt címe, azonosító száma: Külterületi útfelújítás Szuhán, 3327438855

A szerződött támogatás összege: 29 095 297 Forint

A támogatás mértéke: 95%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

 

Szuha Község Önkormányzata

 

Szuhán a nagyobb esőzések alkalmával többször okoztak jelentős kárt az utóbbi években az intenzív záporok. A falu önkormányzata évek óta kereste a megoldást a vízkár kockázatok kivédésére, majd 2019-ban sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében vízrendezésre. A tervezett rekonstrukció célja a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, a vízkár kockázatok csökkentése volt.

 

Humán szolgáltatások fejlesztése Mátraterenyén és partnertelepülésein.

EFOP-1.5.3-16-2017-00040
Kedvezményezett: Mátraterenye ( konzorcium vezető), Mátramindszent, Dorogháza, Szuha és Márkháza települések önkormányzata
Támogatás összege:249977520 Ft.
A támogatás mértéke: 100 %, utófinanszírozással.
A projekt időtartama:3 év (2018. március 1.-2021. február 28.)
A projekt célja:a mindennapi élet során jelentkező hiányérzet enyhítését szolgáló programok, lehetőségek biztosítása az egyének, a családok komfortérzetének, településhez való kötődésének erősítése érdekében.

 


 Azonosító: TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00002

A  bátonyterenyei  konzorcium  által  benyújtott  TOP pályázat  célja  többrétű,  gyakorlatilag  komplex  fejlesztést  valósít  meg  egy  rendkívül  alaposan elvégzett előkészítést követően