Elektronkus ügyintézés link

"Külterületi útfelújítás Szuhán”

 

Kedvezményezett neve: Szuha Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Projekt címe, azonosító száma: Külterületi útfelújítás Szuhán, 3327438855

A szerződött támogatás összege: 29 095 297 Forint

A támogatás mértéke: 95%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projektben a Szuha 03 Hrsz alatti gazdasági út kategóriába tartozó mezőgazdasági-szántóföldi út stabilizálása valósult meg. A felújítás keretében az út 400 méteren történő járhatóvá tétele, csapadékvíz-elvezetés megoldással, átereszek kialakításával és az út környezetében történt. A földút profiligazítással, zúzottkő-homokos kavics rétegrendek kialakításával készült, két nyílt árok építésével, ami a meglévő vízelvezető rendszerbe köt be. Az út kivitelezése két nyomvonalon, 2,5-2,5 méter szélességben, 0,5-,0,5 méter padka kialakításával, Y fordulóval, út mentén füvesítéssel történt.

 

Szuha Község Önkormányzata a beruházással alapvetően a gazdasági szereplők földjeikre és telephelyükre való eljutását, a mezőgazdasági termelésből adódó szállítási feladatok megkönnyítését szeretné elősegíteni.

A megyei fejlesztési tervben szerepel Szuha és a hozzá tartozó Mátraalmás bekötése a Mátra idegenforgalmi vérkeringésébe, mellyel Szuha jelentős szerepet tölthet be a Mátrai turisztikai települések részeként. A tervezett turisztikai célú beruházások immár a fejlesztéssel érintett út bevonásával valósulhatnak meg.

 

A projekt befejezési dátuma: 2023.05.31.