Elektronkus ügyintézés link

 

 

 

 

 

 

 

Szuha Község Önkormányzata

 

SZUHA KÖZSÉG VÍZRENDEZÉSE (3. ÜTEM)

 

 

Szuhán a nagyobb esőzések alkalmával többször okoztak jelentős károkat az utóbbi években az intenzív záporok. Az Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a településen található csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztésére, rekonstrukciójára, környezeti káresemények megelőzésére, valamint a település vízkár veszélyeztetettségének mérséklésére.

 

Szuha településrészen, a Kossuth úton terméskő árok, Mátraalmás településrészen az Almási úton beton mederelemmel burkolt árok, a Bem úton terméskő árok kerül kiépítésre.

Az árokburkolatok terméskővel vagy előre gyártott beton mederelemmel készülnek a meglévő árkok helyén. Az árokburkolással érintett kapubejárókat át kell építeni úgy, hogy az ingatlan megközelítése forgalombiztonságos legyen. Valamennyi árokburkolás előtt és után vízépítési terméskő szórás készül mederbiztosításként.

A Bem úton és a Galyai úton folyóka készül. Mindkét helyszínen tört szelvényű előre gyártott beton folyóka, betonba rakva, közúti terhelésre alkalmas kialakítással, útpályaszerkezet részleges cseréjével. Továbbá a Galyai úton a folyóka bekötéséhez kapcsolódóan beton áteresz épül.

A beruházáson túl a pályázó önkormányzat lakossági szemléletformálást is megvalósít. A helybelieknek hasznos kiadvány készül a vizek helyben tartásának, az árkok rendszeres tisztításának fontosságáról.

 

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzat 149.880.226 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 100%-os támogatási intenzitás mellett a TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00027 azonosító számú pályázat keretében. A megvalósítás tervezett időtartama: 2021.08.02-2022.11.30.

 

 

 

 

 

 

Bővebb információ:

06-32-367-207

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

Részletek a letölthető mellékletben:

 

Bursa Hungarica B tipusú Pályázati felhívás

Bursa Hungarica A tipusú pályázati felhívás