Elektronkus ügyintézés link

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Szuha Község Önkormányzata sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése-2020 című, MFP-FVT/2020 kódszámú pályázatra. A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat – 100 %-os intenzitás mellett – bruttó 4.999.997.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

 

A temető a település lakott területétől távolabb közvetlenül az erdő mellett helyezkedik el. A vadak előszeretettel látogatják a területet, lelegelik a kihelyezett virágokat, a síremlékeket feldöntik. Ezen a kialakult helyzeten segít a most megnyert pályázat.

A kulturált sírkert kialakításhoz szükséges a kerítés kiépítése, új kapuk beállítása.

A Temető út szűk, így az autók leállására nincs lehetőség. Önkormányzatunk megvásárolta a temető bejáratával szembeni földterületet, mely terület a talajszerkezete miatt nem alkalmas parkolásra, szükséges szilárd burkolattal való ellátása. Ezzel a pályázattal megoldódik a sírkert vadak általi tönkretétele, parkolási lehetőség nyílik a Temetővel szemben. Így az idősebb korosztály is kényelmesebben tudja szeretteit látogatni a Temetőben.

A beruházás célja összefoglalóan az értékmegőrzés és értéknövelés.

 

 

Bővebb információ:

06 32 367-207 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

 

Szuha Község Önkormányzata sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020 című, MFP-OJF/2020 kódszámú pályázatra. A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat – 100 %-os intenzitás mellett – bruttó 2.999.998.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

 

Az óvoda udvarának alapterülete lehetővé tette új ügyességfejlesztő játékok felállítását, melyek hasznos időtöltést és harmonikus testmozgás kialakulását segítik elő a Kikerics Óvodában. Örvendetesen növekszik óvodánk gyermeklétszáma. Szakmai javaslatra egy háromtornyú játszóvárral, mozdonnyal és kocsival, valamint egy rugós mérleghintával bővül az óvodai játszóudvar.

A fejlesztés növeli a helyi életminőség színvonalát és hozzájárul, hogy Óvodánkban legyenek olyan eszközök és felszerelések, melyek a nevelés hatékony eszközei, ezáltal a vidéki élet jobbá és vonzóbbá válik a családok számára.

A beruházás célja összefoglalóan az értékmegőrzés és értéknövelés.

 

Bővebb információ:

06 32 367-207 hivatal@szu

Sajtóközlemény

EFOP-1.8.6-17-2017-00023

 

 

 

 

 

 


SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szuha Község Önkormányzata sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a Magyar Falu Programkeretében meghirdetett „ A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című, MFP-NHI/2019 kódszámú pályázatra.

A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat – 100 %-os intenzitás mellett – bruttó 10.661.794.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.A projekt keretében Szuha községben egy új ökoturisztikai központ valósul meg.
A fejlesztés során közvetlen cél, hogy a fogadási feltételek kialakításra és felújításra kerüljenek annak érdekében, hogy az épületállomány kulturális célú események megrendezésére alkalmas legyen.


A beruházás célja összefoglalóan az értékmegőrzés és értéknövelés, látogatóbarát
tér kialakítása.
A projektnek köszönhetően a látogatók száma évi 800 fő.

Bővebb információ:
06 32 367-207
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

 

 

 

Szuha Község Önkormányzata

 

SZUHA KÖZSÉG VÍZRENDEZÉSE (3. ÜTEM)

 

 

Szuhán a nagyobb esőzések alkalmával többször okoztak jelentős károkat az utóbbi években az intenzív záporok. Az Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a településen található csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztésére, rekonstrukciójára, környezeti káresemények megelőzésére, valamint a település vízkár veszélyeztetettségének mérséklésére.

 

Szuha településrészen, a Kossuth úton terméskő árok, Mátraalmás településrészen az Almási úton beton mederelemmel burkolt árok, a Bem úton terméskő árok kerül kiépítésre.

Az árokburkolatok terméskővel vagy előre gyártott beton mederelemmel készülnek a meglévő árkok helyén. Az árokburkolással érintett kapubejárókat át kell építeni úgy, hogy az ingatlan megközelítése forgalombiztonságos legyen. Valamennyi árokburkolás előtt és után vízépítési terméskő szórás készül mederbiztosításként.

A Bem úton és a Galyai úton folyóka készül. Mindkét helyszínen tört szelvényű előre gyártott beton folyóka, betonba rakva, közúti terhelésre alkalmas kialakítással, útpályaszerkezet részleges cseréjével. Továbbá a Galyai úton a folyóka bekötéséhez kapcsolódóan beton áteresz épül.

A beruházáson túl a pályázó önkormányzat lakossági szemléletformálást is megvalósít. A helybelieknek hasznos kiadvány készül a vizek helyben tartásának, az árkok rendszeres tisztításának fontosságáról.

 

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzat 149.880.226 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 100%-os támogatási intenzitás mellett a TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00027 azonosító számú pályázat keretében. A megvalósítás tervezett időtartama: 2021.08.02-2022.11.30.

 

 

 

 

 

 

Bővebb információ:

06-32-367-207

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szuha Község Önkormányzata SZUHA KÖZSÉG VÍZELVEZETÉSÉNEK RÉSZLEGES ÁTÉPÍTÉSE - TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00009

A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

Részletek a letölthető mellékletben: