Elektronkus ügyintézés link

 

 

 

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
Hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára

 

 

 

Szuha Község Önkormányzata az EFOP 1.5.3.-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése Mátraterenyén és partnertelepülésein” című projekt keretei között ösztöndíj pályázatot hirdet.

A települési ösztöndíj pályázat céljai:

-    a tanulók megszerezhessék a képességeik szerinti legmagasabb elérhető iskolai végzettséget
-    a fiatalok településhez való kötődését erősítse
-    segítse a fiatalt képességeinek maximális kibontakoztatásában

Célcsoport: 16 – 23 éves korig, középfokú és felsőfokú oktatásban résztvevők

Elvárás az ösztöndíjastól, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa. Akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben adott a lehetőség) akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítása alatt és az azt követő két évben a településen folyó fejlesztési folyamatokban és programokban önkéntesen és aktívan részt vesz.

Az ösztöndíj segítségével azok a családok is támogatáshoz juthatnak, akik szocioökonómiai státuszuk alapján nem a legszegényebbek közé tartoznak.

Az ösztöndíj kérelmek értékelésére a település 3 fős bíráló bizottságot hoz létre, melynek tagjai: önkormányzati képviselők

A bizottság pontrendszer alapján dönt a kérelmekről. Elérhető maximálisan 10 pont.

Alábbiak szerint:
-    Tanulás iránti motiváció: 2 pont
(utolsó tanévben bizonyítvány átlaga legalább 3,5)
-    Feltételek vállalása: 3 pont

(a településen történő elhelyezkedés és/vagy önkéntes munka)
-    Nagycsaládos, vagy egyszülős családban él: 2 pont
-    Egy főre eső jövedelem: 3 pont
A bizottság a kapott pontszámok alapján rangsorolja a kérelmezőket.

Az ösztöndíj időtartama: 9 hónap (2020. szeptember 1. – 2021. május 31.)

Csak azok a fiatalok támogathatóak, akik életvitelszerűen szuhai állandó lakcímmel rendelkeznek. A pályázók formanyomtatványon nyújthatják be igényüket a települési önkormányzathoz.

Határidő: 2020. december 18.

A pályázat elbírálásáról december 21-ig írásban kapnak tájékoztatást.

A támogatott fiatallal az önkormányzat szerződést köt.


Szuha Község Önkormányzata

Csatolmányok :
Fájl letöltése :PÁLYÁZATI ADATLAP TANULÓ.pdf[ ]172 kB